พรรคทางเลือกใหม่เดินทางจังหวัดเชียงรายพบว่าที่ผู้สมัคร